Untitled Document
טנטרה מעבר לגישות המאמץ - בועז שגב

אתם מוזמנים לקרוא כאן את מאמרו של בועז שגב - דקיני ומנחה טנטרה, חבר ושותף לעשייה הטנטרית בישראל