Untitled Document
טנטרה


טנטרה היא מילה הלקוחה מתרבות רחוקה בזמן ובמרחב.
היא קשורה לתרבות הטיבטית וההינדית ולא מיצגת דת או תורה.


כעיקרון הטנטרה נלמדה כתרגול יוגי, הועברה ממורה לתלמיד ועסקה בעיקר בצד האנרגטי של החוויה.


מטרת התרגול הייתה להתעורר!
להתעורר אל תוך חווית המציאות כמו שהיא מעבר לאגו, למחשבה, למוסר ולתרבות.
אותו רגע של התעוררות או הארה, הרגע שבו באמת חווים את חווית החיים הוא הטנטרה.

ישנן כמה דרכים ללמוד, לתרגל ולחוות טנטרה.


בבסיסה, הטנטרה מתייחסת לתרגול יוגי, פיזי ואנרגטי.
אבל, מכיוון שזו גישה עתיקה, קיימת היום במערב גישה "מודרנית" יותר או ניאו - טנטרה.


בגישה המודרנית נוגעים בעיקר ברובד של המיניות, ההרמוניה בין הגבר והאישה, המגע והחופש.


אנחנו, בדרך המגע, מתייחסים לטנטרה כתרגול של חופש ואושר!


תרגול חוויתי -  גם בסדנאות השונות וגם במפגשים האישיים
תרגול המאפשר לנו להעז, להשתחרר ולהרפות
תרגול שמאפשר לנו לגעת ביכולת שלנו לחגוג את החושניות והמיניות שלנו
תרגול שמעצים את האנרגיה המינית והויטאלית שלנו


אנחנו מזמינים אתכם לקרוא יותר על טנטרה כאן!


נמסטה